00:00 / 06:41

"סארי, מיר פארקויפן נישט קיין אייז-קריעם..."

"סארי, מיר פארקויפן נישט קיין אייז-קריעם..."
יעדע ביזנעס\מוסד\ארגאניזעישאן האט 'פאליסיס' און פרינציפן.

  • ווען איז וויכטיג זיך צו האלטן שטרענג "דאס איז אונזער פאליסי!".

  • ווען איז יא כדאי צו זיין מער Flexible  און טרייען עפעס 'דיפערענט'?

אינעם היינטיגן 6-מינוטיגן שמועס, דעבאטירן מיר די טעמע, און – באגלייט מיט עטליכע אינטערעסאנטע ביישפילן – קומען מיר צו אן אויספיר: צו וויסן ווען יא\נישט זיך צו רירן פון א פאליסי:

Subscribe to our weekly Audio Column

Let׳s navigate to success

Contact the Compass crew today
and start moving in the right direction

Visit: 63 Acres Road #101      Monroe, NY 10950
Tel: 845.395.0471      
Fax: 845.913.9181
Email: sales@TheCompassCrew.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Mic2
  • Asset 10
  • Asset 11