00:00 / 07:29

כ'האב שוין אידענטיפיצירט מיין 'בוים', אבער כ'ציטער...

פאריגע וואך האבן מיר אויסגעשמועסט ווען א ביזנעס\מוסד מאכט א מארקעטינג-קאמפיין, אבער מ'פארזעהט דעם עיקר:
ווער לייגט אריין דעם 'בוים'?

וואס טוט זיך אבער ווען איינער ווייסט פונקטליך וואס זיין בוים איז; ער האט עס שוין אידענטיפיצירט; ער זעהט עס קלאר פאר די אויגן; אבער ער האט פשוט מורא זיך צו פאראויסרוקן דערמיט?

 

יעדער האט שוין אמאל געהאט אזא עפיזאד ביי זיך אליינס.

Subscribe to our weekly Audio Column

Let׳s navigate to success

Contact the Compass crew today
and start moving in the right direction

Visit: 63 Acres Road #101      Monroe, NY 10950
Tel: 845.395.0471      
Fax: 845.913.9181
Email: sales@TheCompassCrew.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Mic2
  • Asset 10
  • Asset 11