00:00 / 07:28

פאנדרעיזינג "קרישקעלעך"..

ב"ה, אונזער שמועס פאריגע וואך - פארוואס זענען דא אזויפיל סעילסלייט, אבער פון פאנדרעיזינג אנטלויפט מען? \ וואס איז דער Job Description פון א פאנדרעיזער?'סעילס' אדער 'איידיעס'? וואו ענדיגט זיך "Marketing" און וואו הייבט זיך אן"Fundraising"? – האט געמאכט א מהפיכה.

די פידבעק איז איבערראשנד - מערערע מוסדות'ער\ארגאניזאציעס האבן פאקטיש זיך אוועקגעזעצט פאר די "9 Minute Meeting" מיט אלע ארגאניזאציע-פירער, און אפגעשיקט זייערע קאמענטארן דערויף.


האסט נאכנישט פארפאסט! אויב דו ביזט אינוואלווד אין א מוסד\ארגאניזאציע, שיק אונזער פריערדיגן אודיאו-קאלום פאר די ראשי המוסד. ס'איז ביכולת צו שאפן א רעוואלוציע; טוישן דעם מציאות; און ארויסהעלפן ביידע, סיי די הנהלה\סיי דער פאנדרעיזער.

אצינד, עטליכע קרישקעלעך\קאמענטארן אויפ'ן פריערדיגן שמועס:

Subscribe to our weekly Audio Column

Let׳s navigate to success

Contact the Compass crew today
and start moving in the right direction

Visit: 63 Acres Road #101      Monroe, NY 10950
Tel: 845.395.0471      
Fax: 845.913.9181
Email: sales@TheCompassCrew.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Mic2
  • Asset 10
  • Asset 11