00:00 / 09:34

דער "פאנדרעיזינג-
קריזיס"...

ביזטו א באורד-מעמבער אין א מוסד? ביזט אינוואלווד אין אן ארגאניזאציע? ביזט א פאנדרעיזער אין א מוסד? שיק היינט ארויס אן אימעיל און סקעדזשול א "9 MINUTE MEETING" מיט אלע ארגאניזאציע-פירער. 
דו דארפסט נישט פאקטיש אנפירן דעם זיצונג, דו קענסט פשוט אנצינדן דעם בייגעלייגטן Audio-Column:
1 מיטינג ~ 9 מינוט ~ און די סעילס פונעם מוסד וועלן עקספלאדירן!
לאמיר אינאיינעם צונעמען די אישו – באגלייט מיט לעבעדיגע ביישפילן און אינטערעסאנטע פאקטן:

 • פארוואס זענען דא אזויפיל סעילסלייט\אינשורענס-אגענטן, אבער פון פאנדרעיזינג אנטלויפט מען?

 • קלארקייט: וואו ענדיגט זיך "Marketing" און וואו הייבט זיך אן "Fundraising"?

 • וואס איז דער Job Description פון א פאנדרעיזער? 'סעילס' אדער 'איידיעס'?

 • "ווען דער צעטל האט געהאנגען אויפ'ן וואנט, בין איך געגאנגען וואקאציע..."

Subscribe to our weekly Audio Column

Let׳s navigate to success

Contact the Compass crew today
and start moving in the right direction

Visit: 63 Acres Road #101      Monroe, NY 10950
Tel: 845.395.0471      
Fax: 845.913.9181
Email: sales@TheCompassCrew.com

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Pinterest Icon
 • Mic2
 • Asset 10
 • Asset 11