00:00 / 07:23

אוי! נאכאמאל "טשערידי"?!

כאטשיג ס'איז דא גאר אסאך אינטערעסאנטע טעמעס פאר מוסדות\ארגאניזאציעס וואס יעדער קען הנאה האבן דערפון. אבער דער מציאות איז אז:

"טשערידי קאמפיינס" זענען יעצט הייס...

דערפאר האבן מיר דעזיגנירט אונזער פרישער #2 Audio-Column פארצוזעצן - אין 7 מינוט – נייע אינפארמאטיווע פוינטס און לעבעדיגע ביישפילן ארום די נושא פון Matching Funds, ענטפערנדיג עטליכע פאפולערע שאלות וואס מיר האבן ערהאלטן פון 'סובסקרייבערס', ווי:

 • פארוואס מוז מען מאכן א Matching קאמפיין? זענען דען די Matchers אמת'דיג?

 • פארוואס מוז מען 'סטראשען' אז ס'איז All-or-nothing? מענטשן געבן דען 'וועגן דעם' מער געלט?

 • אויב כ'בין נישט קיין פאנדרעיזער, קען איך אויך אנפירן א טשערידי-קאמפיין?

 • און נאך הייסע-טעמעס...

Subscribe to our weekly Audio Column

Let׳s navigate to success

Contact the Compass crew today
and start moving in the right direction

Visit: 63 Acres Road #101      Monroe, NY 10950
Tel: 845.395.0471      
Fax: 845.913.9181
Email: sales@TheCompassCrew.com

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Pinterest Icon
 • Mic2
 • Asset 10
 • Asset 11