00:00 / 08:21

"זיי ארגינעל" – דאס איז די טאפיק פונעם היינטיגן פאדקעסט.


זייער אסאך מאל מיינט דורכ'ן נאכמאכן א צווייטנ'ס איידיעס, וועט מען סוקסעסירן. - היינט באציען מיר זיך דערצו:


קאַפּי נישט דיין חבר'ס טעסט; זיינע 'קשיות' זענען מעגליך גאַנץ אַנדערש...


ווי געווענטליך, טוען מיר מיטטיילן לעבעדיגע ביישפילן און דוגמאות וואס מיר האבן מיטגעלעבט וואס העלפן פארשטיין די טעמע אסאך שטערקער

As discussed in this week’s episode:

דער היינטיגער Tzetel Maker וועלכע האט איבערגענומען דעם שרייבער\גראפיקער פון אמאל...

Screen Shot 2019-11-17 at 9.10.11 PM.png

קליק דא פאר די פונקטליכע דעטאלן פונעם Navigation Seminar

Wanna get Tickets But Having Filter-issues?

Please call the Seminar-Line: 718.285.8312
We’ll purchase the tickets for you.

Subscribe to our weekly Audio Column

Let׳s navigate to success

Contact the Compass crew today
and start moving in the right direction

Visit: 63 Acres Road #101      Monroe, NY 10950
Tel: 845.395.0471      
Fax: 845.913.9181
Email: sales@TheCompassCrew.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Mic2
  • Asset 10
  • Asset 11