00:00 / 10:37

דער "אידישער אנאנס" אין צענטער פון די היינטיגע דיסקוסיע.

"מייער" ביל דעבלאזיא?!...

 

א מאדנער-אדווערטייזמענט היינטיגע וואך פונעם ניו יארק סיטי מעיאר, ביל דעבלאזיא, העלפט אונז אנערקענען אין א פראבלעם וואס פלאגט נישט נאר דעם מעיארס אפיס, נאר זייער אסאך צווישן אונז.

דו ווילסט דעליווערן דיין מעסעדזש אפעקטיוו? ווילסט אונטערנעמען א סוקסעספול קאמפיין? - לייג דיך אריין אין 'יענעם'ס' שיך; מאך יענעם שפירן אז דו פארשטייסט אים באמת פון 'זייער' קוק-ווינקל.

ווי געווענטליך, טוען מיר מיטטיילן לעבעדיגע ביישפילן און דוגמאות וואס מיר האבן מיטגעלעבט, וואס העלפט פארשטיין די טעמע שטערקער:

*

ערשטהאנטיג! – די דיטעילס איבער'ן Navigation Seminar - זונטאג ויצא אין Sheraton Mahwah - הייבן אן אריינצוקומען. היינטיגע וואך טוען מיר עס פובליצירן דא צום ערשטן מאל.

קליק דא צו באקומען די פונקטליכע

DATE  INFO  DETAILS

פונעם ערשטמאליגן:

Subscribe to our weekly Audio Column

Let׳s navigate to success

Contact the Compass crew today
and start moving in the right direction

Visit: 63 Acres Road #101      Monroe, NY 10950
Tel: 845.395.0471      
Fax: 845.913.9181
Email: sales@TheCompassCrew.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Mic2
  • Asset 10
  • Asset 11