00:00 / 09:37

יאָ, ס'אַרבעט אויף אידיש אויך...

 

יעדער מענטש איז אומדירעקט אין "סעילס". דער ארבייטער פארקויפט 'זיך' פאר'ן בעל הבית. א טאטע פארקויפט 'זיך' פאר די קינדער, ב"ב, און חברים.

ובכן, איז וויכטיג אז יעדער זאל זיך אביסל צולערנען די פאך פון 'סעילס'. היינט לויפן מיר טאקע דורך "7 ווערטער" וואס עקספערטן צייגן אן אז ס'מאכט א ריזיגער שינוי ביים פארקויפן א פראדוקט\סערוויס\אדער זכות. אדרבה, פרוביר עס אליינס אויס!

קליק דא צו באקומען – אין די נעקסטע 3 טעג - די פונקטליכע

DATE  INFO  DETAILS

פונעם ערשטמאליגן:

Subscribe to our weekly Audio Column

Let׳s navigate to success

Contact the Compass crew today
and start moving in the right direction

Visit: 63 Acres Road #101      Monroe, NY 10950
Tel: 845.395.0471      
Fax: 845.913.9181
Email: sales@TheCompassCrew.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Mic2
  • Asset 10
  • Asset 11