00:00 / 07:59

טראָמפ, הרב אמנון יצחק, און דער קאנטרי-שידוך...

אין יעדע איינע פון אונזערע פריערדיגע Compass Podcasts האבן מיר מיטגעטיילט קאנצעפטן און איידיעס וואס איר האט געקענט אליינס אויספירן %80 פראצענט. די היינטיגע 'טיפ' איז אבער אנדערש, מיט סייעתא דשמיא און אביסעלע שכל וועסטו עס קענען אויספירן:

  • אליינס - אן קיין שום מארקעטינג-הילף

  • אומזיסט - אן צאלן קיין איבעריגן טאלער!

  • גרינג - ס'פאדערט נישט קיין שווערע ארבעט!

אויסערדעם וואס ס'איז זייער אפעקטיוו און די רעזולטאטן זענען גאר שטארק, האבן מיר באקליידעט דעם קאנצעפט פון Self Marketing מיט אינטערעסאנטע ביישפילן פון פרעזידענט טראמפ; הרב אמנון יצחק; און וויאזוי א שידוך איז צושטאנדגעקומען דורך א עדות'שאפט אין די קאנטרי...

Subscribe to our weekly Audio Column

Let׳s navigate to success

Contact the Compass crew today
and start moving in the right direction

Visit: 63 Acres Road #101      Monroe, NY 10950
Tel: 845.395.0471      
Fax: 845.913.9181
Email: sales@TheCompassCrew.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Mic2
  • Asset 10
  • Asset 11