00:00 / 06:59

"א גוטן, דא רעדט טובי' מאיר ניימאן..."

ניין, מיר דיסקוסירן נישט היינט די טאפיק פון "ראבא קאלס". מיר דעבאטירן נישט צי ס'איז אויסגעהאלטן, ריכטיג, אדער נישט. היינט טוען מיר אנאליזירן דער דיפערענץ צווישן א קאמפיין וואס:
איז געבויט ארום א "פערזענליכער מענטש" VS ארום די "פעולות המוסד והארגון" - וועלכע מהלך איז בעסער און מער אפעקטיוו?
ס'גלייבט זיך שווער אבער אז מ'באטראכט מיט א דרויסנדיגער בליק ר' טובי' מאיר ניימאן'ס פאנדרעיזינג-געשטעל פון א דיפערענט-ווינקל, קען מען דערפון ארויסנעמען זייער אן אינטערעסאנטער לימוד וואס קען צוניצקומען פאר זייער אסאך פאנדרעיזערס און מוסדות התורה

Subscribe to our weekly Audio Column

Let׳s navigate to success

Contact the Compass crew today
and start moving in the right direction

Visit: 63 Acres Road #101      Monroe, NY 10950
Tel: 845.395.0471      
Fax: 845.913.9181
Email: sales@TheCompassCrew.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Mic2
  • Asset 10
  • Asset 11