00:00 / 07:49

"שפרינגען"
א מעלה, אדער חסרון?

 

אמת, איידער מ'הייבט אן א פראיעקט איז אסאך מאל גוט נישט צו טראכטן צופיל און זיין א 'שפרינגער'. 

דער פלאן מאכט סענס? דער פאזל שטימט? די Manpower איז דא? געגאנגען, טאנץ אריין! 
אבער איינמאל דו ביזט שוין אריינגעשפרינגען דערין, איז צייט נישט צו זיין קיין 'שפרינגער'. ד.ה. האלט דיך צו איין מהלך,
לויף נישט ארום פון איין פראיעקט צום צווייטן, פרוביר נישט די נעקסטע קלונגעדיגע-איידיע. זיי געדולדיג, פאלג אויס דעם פלאן. נאר אזוי וועסטו דערגרייכן סוקסעס בעז"ה. 
לאמיר אינאיינעם דורכלויפן עטליכע פאקטישע ביישפילן איבער "
די בענעפיטן פון Consistency", און וואספארא אומגלויבליכער דיפערענץ עס מאכט פאר: Messaging | ברענגען מער געלט | קאסטן ווייניגער געלט | א.א.וו.

Subscribe to our weekly Audio Column

Let׳s navigate to success

Contact the Compass crew today
and start moving in the right direction

Visit: 63 Acres Road #101      Monroe, NY 10950
Tel: 845.395.0471      
Fax: 845.913.9181
Email: sales@TheCompassCrew.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Mic2
  • Asset 10
  • Asset 11