00:00 / 07:04

פאקט:

 

מוסדות התורה\ארגאניזאציעס פלעגן אמאל שוויצן פיבערהאפטיג צווישן 8 און 10 וואכן איידער א דינער, און בסך הכל האבן זיי געשאפן "הבטחות" פון $250,000.
היינט צוטאגס, ארבעטן זיי העפטיג 4-5 וואכן, און זיי פארדינען אן ערך פון $400-500,000 אין די "באנק"!

שאלה:

איז א 'טשערידי קאמפיין' אויך געמאכט פאר מיין מוסד\צוועק?
 

*
אין אונזער היינטיגער – און ערשטער – Audio-Column - טוען מיר אנאליזירן, אין ווייניגער פון 7 מינוט, אינפארמאטיווע יסודות און נקודות ארום די נושא פון Matching Funds | מיר לויפן אדורך די דיפערענצן צווישן Go-Fund-Me און Charidy | ווער איז א יא\נישט א קאנדידאט פאר א Charidy קאמפיין | און נאך.

Subscribe to our weekly Audio Column

Let׳s navigate to success

Contact the Compass crew today
and start moving in the right direction

Visit: 63 Acres Road #101      Monroe, NY 10950
Tel: 845.395.0471      
Fax: 845.913.9181
Email: sales@TheCompassCrew.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Mic2
  • Asset 10
  • Asset 11